Home / Voor verwijzers / Hoe werkt RAAcK?

Hoe werkt RAAcK?

RAAcK heeft de volgende kerntaken:

  • Patiëntenzorg
  • Onderzoek
  • Onderwijs en opleiding

Voor specifieke problemen rondom astma en allergie vervult RAAcK een supra-regionale functie voor kinderartsen uit Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Door de bundeling van krachten van de drie topinstituten voorkomen we versnippering en onderlinge verschillen in de zorgverlening.  Deze samenwerking is uniek voor Nederland en alle betrokkenen hebben er voordeel bij. Na verwijzing door huisarts of kinderarts wordt bekeken op welke RAAcK-locatie een kind het beste, zonder lange wachttijd, gezien kan worden.

“Na verwijzing wordt bekeken op welke RAAcK-lokatie een kind het beste, zonder lange wachttijd, gezien kan worden”