Home / Voor patienten / Waarom moet ik bij RAAcK zijn?

Waarom moet ik bij RAAcK zijn?

Bij RAAcK behandelen we kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met aandoeningen aan de luchtwegen (zoals astma), eczeem en klachten die op een allergie wijzen.

Bundeling van krachten

Op het gebied van astma en allergie hebben het CWZ, Radboudumc en Radboudumc Dekkerswald elk specifieke ervaring in de behandeling van kinderen. Door deze kennis en ervaring te bundelen in RAAcK bieden we kinderen in de regio een totaalpakket aan zorg en begeleiding. Voor ernstig of moeilijk behandelbaar astma en voor bijzondere (voedsel)allergieën voorziet RAAcK duidelijk in een behoefte en vervult zelfs een landelijke functie. Hierdoor kan nog betere zorg geboden worden aan het groeiend aantal astma- en allergiepatiënten. Een dergelijk samenwerkingsverband is uniek in Nederland.

Achtergrond

Naar schatting heeft 10 tot 15% van de Nederlandse kinderen last van astma en/of een allergie. Ook ontwikkelen steeds meer kinderen astma of een vorm van (voedsel) allergie. Beiden kunnen een grote invloed hebben op het functioneren in het dagelijks leven zoals bijv. schoolgaan en sporten. Maar ook kan het negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven van kinderen. De optimale zorg en juiste begeleiding leiden tot beter ziekte-inzicht, betere therapietrouw en een betere longfunctie en dus ook een betere kwaliteit van leven.

“Het samenwerkingsverband van RAAcK is uniek in Nederland”