Home / Voor verwijzers / Speciaal voor de kinderarts

Speciaal voor de kinderarts

Op alle drie locaties van RAAcK wordt zorg geboden voor kinderen van 0 tot 18 jaar met long- en luchtwegproblematiek, allergie en eczeem; op hoog niveau volgens de meest recente inzichten. Binnen RAAcK hebben wij de mogelijkheid om dubbelblinde voedselprovocatietesten in dagbehandeling te verrichten. Deze, maar eventueel ook de aanvullende voedselprovocatietesten, worden uitgevoerd op de RAAcK locatie CWZ. Daarnaast bestaat op RAAcK locatie Dekkerswald de mogelijkheid kinderen en jongeren met ademhalingsdysregulatie in de sport-, fitnesszaal of buiten te onderzoeken in de situatie waarin de ademhalingsklachten uitgelokt worden. De goed geoutilleerde longfunctie-afdeling biedt ondersteuning bij de diagnostiek. Tevens vindt daar in een multidisciplinaire setting (combinatieafspraken van patiënt met kinderlongarts, orthopedagoog/psycholoog en fysiotherapeut) de begeleiding van kinderen en jongeren met gecompliceerd astma plaats. Kinderen en jongeren waarbij behandeling door meerdere specialisten nodig is vanwege meerdere aandoeningen naast hun astma of allergie, zien wij bij voorkeur op de RAAcK locatie Radboudumc Nijmegen.

“Voor ieder kind wordt in overleg bepaald op welke locatie hij/zij het beste gezien kan worden”