Home / Over RAAcK / Ons team

Ons team

Maak hier kennis met ons team. Het RAAcK team bestaat uit kinderlongartsen, kinderlongverpleegkundigen, een nurse practitioner, een kinderfysiotherapeut, een diëtiste en een orthopedagoog/psycholoog.

Namen en functie:

Naam: Dhr. dr. P.J.F.M. Merkus
Functie: kinderarts-pulmonoloog
Aandachtsgebieden: astma, longziekten bij kinderen
Verbonden aan RAAcK sinds: 2008

Meer >>

Na mijn opleiding tot kinderarts en subspecialisatie tot kinderlongarts in Rotterdam ben ik van 1997 tot 2007 verbonden geweest aan het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam.
Daar heb ik met veel plezier gewerkt met uitstekende collega’ s. Toen ik in 2007 het aanbod kreeg om de afdeling kinderlongziekten in Nijmegen te versterken, ben ik daar met veel enthousiasme op ingegaan want dat leek mij een prachtige uitdaging.
RAAcK is officieel gestart in 2008 en ik denk dat het een echt succes is. Het team op de 3 locaties is zeer gemotiveerd en deskundig; samenwerken gaat goed. We moeten zorgen dat we dit niveau van deskundigheid en service kunnen handhaven.
Naast hele goede patientenzorg moeten we blijven werken aan wetenschappelijk onderzoek. Er valt immers altijd wat te verbeteren: niet alleen de behandeling met medicatie, de therapietrouw, de kwaliteit van leven, maar ook de manier van communiceren, zoals het gebruiken van internet in de zorg. Een ander aandachtspunt van ons is het opsporen van vervelende luchtweginfecties en risicofactoren die kunnen leiden tot klachten of tot een lagere longfunctie.
Op het gebied van onderzoek werken we vaak samen met andere ziekenhuizen en het Longfonds.

Naam: Mevr. drs. M.L. Brouwer
Functie: kinderlongarts
Aandachtsgebieden: astma, luchtwegklachten, allergie
Verbonden aan RAAcK sinds: 2008

Meer >>

Na mijn opleiding tot kinderarts en verdere specialisatie tot kinderlongarts in Groningen ben ik in 2006 in het CWZ gestart. Mijn aandachtsgebieden zijn patiënten met astma en andere luchtwegklachten. Mijn doel is dat we kinderen met astma zo goed behandelen dat ze niet gehinderd worden in hun activiteiten. Binnen het regionale samenwerkingsverband RAAcK werken we intensief samen om een hoge kwaliteit van zorg te kunnen bieden en wordt wetenschappelijk onderzoek verricht.

Naast kinderlongziekten ben ik geïnteresseerd in allergie. In het CWZ verrichten we naar Gronings voorbeeld dubbelblinde voedselprovocaties om duidelijkheid te krijgen voor kinderen met verdenking voedselallergie. Veel van deze kinderen hebben namelijk dieetbeperkingen die intussen overbodig of veel te uitgebreid zijn. Met veel enthousiasme neem ik deel aan allergie-overleg in het CWZ, maar ook regionaal met diëtisten en allergoloog.

Naam: Mevr. drs. C.A.C. Hugen
Functie: kinderarts voor kinderlongziekten
Aandachtsgebieden: astma, allergie, luchtwegklachten
Verbonden aan RAAcK sinds: 2008

Meer >>

Na mijn opleiding in het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam ben ik in 1995 als kinderarts voor de longziekten komen werken binnen het kinderteam op Dekkerswald. Sinds die tijd, met uitzondering van het jaar dat ik voor onderzoek werkzaam was in Los Angeles, werk ik met erg veel plezier samen met onze orthopedagoog /psycholoog, fysiotherapeut, dietist, kinderlongverpleegkundige en secretaresses. In de werkwijze van dit team staan kind en ouders centraal en geven wij de best mogelijke behandeling, zodat het kind ondanks zijn ziekte zo veel mogelijk aan alles mee kan doen.

Vanaf het begin heb ik nauw samengewerkt met de collega’s in het Radboudumc en CWZ. Met de start van RAAcK in 2008 kon deze samenwerking geformaliseerd en uitgebouwd worden. Ons wekelijkse overleg en het 2 maandelijkse kinderallergologie overleg werkt inspirerend en geeft ons de mogelijkheid elkaar scherp te houden. Wij participeren in uiteenlopende wetenschappelijke studies en brengen onze kennis en passie voor het vak over aan studenten en assistenten in opleiding.

Binnen RAAcK gaat mijn interesse vooral uit naar de patienten met moeilijk behandelbaar astma, vaak in combinatie met allergie, eczeem en voedselallergie. Ook voor de kinderen en jongeren met problemen met de ademhalingsregulatie biedt ons interdisciplinaire team een unieke behandelaanpak. De enthousiaste, kindgerichte aanpak van ons team maakt het werken binnen RAAcK elke dag weer een feest.

Naam: Mevr. drs. E.A. Croonen
Functie: kinderarts i.o.
Aandachtsgebieden: luchtwegproblematiek, in het bijzonder (moeilijk behandelbaar) astma, eczeem als ook (voedsel)allergie klachten bij kinderen
Verbonden aan RAAcK sinds: 2012

Meer >>

Sinds 2009 ben ik in opleiding tot kinderarts waarbij ik de eerste jaren van mijn opleiding in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis (CWZ) heb gewerkt en sinds 2012 werkzaam ben ik het Radboudumc te Nijmegen. In september 2016 rond ik mijn opleiding tot kinderarts af. Per 1 januari 2016 begin ik aan de opleiding tot kinderlongarts en zal werkzaam zijn binnen het team van RAAcK. In het kader van mijn opleiding zal ik gedurende perioden van mijn opleiding zowel werkzaam zijn in het Radboudumc, UCCZ Dekkerswald als in het CWZ.

Als kinderlongarts in opleiding zal ik mijn breed oriënteren en richten op zowel de luchtwegproblematiek, in het bijzonder (moeilijk behandelbaar) astma, eczeem als ook (voedsel)allergie klachten bij kinderen. Binnen RAAcK streven we naar een multidisciplinaire aanpak op maat. Er wordt dan ook intensief samengewerkt in een team van kinderlongartsen, verpleegkundig specialisten, longverpleegkundigen, psychologen, fysiotherapeuten, diëtisten en secretaresses ten einde optimale zorg aan patiënten te leveren. Naast patiëntenzorg is er ook een actieve participatie in wetenschappelijk onderzoek. Dit alles maakt mij zeer enthousiast te mogen werken binnen RAAcK.

Naam: Dhr. dr. G.P.J.M. Gerrits
Functie: kinderarts-pulmonoloog
Aandachtsgebieden: astma en infectieziekten
Verbonden aan RAAcK sinds: 2008

Meer >>

Sinds 1993 ben ik verbonden als kinderarts aan het CWZ. In 2000 heb ik me na een aanvullende specialisatie kunnen registreren als kinderarts-pulmonoloog, waarbij mijn aandachtsgebieden zijn astma en luchtweginfecties. In het samenwerkingsverband RAAcK hebben we de expertise op het gebied van kinderlongziekten in Nijmegen gebundeld, ons gedeelde doel is optimale zorg voor kinderen met astma en allergie. Ik vind het hartstikke leuk dat dit samenwerkingsverband tot stand is gekomen, waarbij een team van leuke collega’s elkaar inspireren en stimuleren tot steeds betere kwaliteit van zorg, opleiding en onderzoek.

Naam: Dhr. dr. J. Roukema
Functie: kinderlongarts
Aandachtsgebieden: astma, longziekten bij kinderen, zorginnovatie
Verbonden aan RAAcK sinds: 2011

Meer >>

Jolt Roukema is sinds 2011 betrokken bij RAAcK. Als kinderarts participeert hij in de poliklinische en klinische zorg voor kinderen met longproblemen op lokatie Radboudumc. Tevens is hij betrokken bij een tweetal grote onderzoeksprojecten:

– een virtuele astmakliniek voor kinderen: een multi-center gerandomiseerde studie naar het gebruik van een virtuele astmakliniek waarin onderzocht wordt of zorg via een virtuele astmakliniek reguliere poliklinische controles kan vervangen

– de PRegnancy and Infant DEvelopment Study (PRIDE-Study): een groot onderzoek naar gezondheid van moeder en kind tijdens en na de zwangerschap. In het bijzonder doen we onderzoek naar risicofactoren voor de ontwikkeling van luchtwegklachten en astma bij het kind op latere leeftijd

Naam: Mevr. J.J.C.M. Sintnicolaas
Functie: verpleegkundig specialist
Aandachtsgebieden: astma, longfunctie, educatie, therapietrouw
Verbonden aan RAAcK sinds: 2008

Meer >>

Als kinderlongverpleegkundige op de polikliniek voor kinderen en sinds enkele jaren als verpleegkundig specialist kinderlongziekten is zij verbonden aan RAAcK. Als verpleegkundig specialist heeft zij naast verpleegkundige, ook medische taken in een specifiek zorggebied; astma en allergie. Dit betekent dat  zij op locatie Dekkerswald 2 spreekuren heeft  voor kinderen met astma en allergieklachten. Er is daarbij altijd een kinderlongarts aanwezig voor vragen en supervisie. Kinderen die voor de eerste keer komen, worden ook altijd gezien door de kinderlongarts.

Tijdens het bezoek aan de poli komen verschillende onderwerpen aan de orde;
– lukt het om  een goede longfunctie te blazen?
– hoe gaat het innemen van de medicatie? Wordt het wel eens vergeten? Wordt de juiste combinatie van medicijn en voorzetkamer gebruikt?
– hoe gaat het met sporten? Kan het kind aan alle activiteiten deelnemen?
-hoe gaat het op school? Is er sprake van schoolverzuim door astma/allergie?
-hoe ga je om met het hebben van astma/allergie in het dagelijks leven?

Kortom; is je astma goed onder controle?

Uitgangspunt bij de behandeling van astma is dat kinderen een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden en dat er geen beperkingen ervaren worden. Het is heel leuk om met de verschillende disciplines zoals fysiotherapie/ dietetiek en psychologie hier uitgebreid naar te kijken en te ondersteunen waar nodig.

Ook is het belangrijk als centrum deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek en er worden dan ook geregeld  kinderen gevraagd deel te nemen aan een nieuw onderzoek. Het streven is altijd om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren.

Naam: Mevr. M.E. Bobbert
Functie: kinderverpleegkundige gespecialiseerd in longziekten
Aandachtsgebieden: astma, longfunctie, medicatie
Verbonden aan RAAcK sinds: 2008

Meer >>

Marian is werkzaam als kinderverpleegkundige op RAAcK lokatie Radboudumc en UCCZ Dekkerswald. Zij is gespecialiseerd in longziekten bij kinderen en verzorgt samen met haar collega’s het longfunctieonderzoek bij kinderen. Daarnaast weet Marian erg veel over astma-medicatie, met name over goede inname daarvan (inhalatie-instructie). Zij is ook betrokken bij de zorg voor kinderen met (ernstige) allergieën en geeft instructie in het gebruik van noodmedicatie zoals de adrenaline auto-injector.

Marian vindt het belangrijk dat je als kind een zo normaal mogelijk leven kan lijden zonder dat je (te) veel last ondervindt van je ziekte. Kwaliteit van leven vindt zij dan ook erg belangrijk. Goede communicatie en vertrouwen in elkaar maakt dat er een optimaal behandelresultaat kan worden behaald.

Voor alle kinderen is het belangrijk om te sporten. Marian weet uit ervaring dat sporten en een goede conditie ervoor zorgen dat je energiek door het leven kan gaan en je je lekker voelt!

Naam: Mevr. P. Stevens
Functie: kinderverpleegkundige
Aandachtsgebieden: astma, longfunctie, voedselallergie
Verbonden aan RAAcK sinds: 2008

Meer >>

Petra is kinderverpleegkundige en werkt sinds 1999 op de kinderpoli van het CWZ als kinderlongverpleegkundige. Als je naar de kinderarts bent geweest en deze wil weten of je astma hebt kan het zijn dat je bij haar een longfunctie moet blazen. Misschien moet je starten met medicijnen. Dan kijkt zij samen met jou en je ouders wat je handig vindt en wat het beste bij je past. Zij geeft dan uitleg over je medicijnen en vertelt je hoe en wanneer je ze het beste kunt gebruiken, bijvoorbeeld thuis, op school of bij het sporten. Je komt ook regelmatig bij haar op controle om te kijken of het goed blijft gaan met je astma. Zij vindt het erg belangrijk dat elk kind, dus ook als je astma hebt, aan sport kan doen.

Er zijn ook kinderen die misschien een voedselallergie hebben voor bij voorbeeld, melk, pinda’s of noten. Om dit zeker te weten doen we bij RAAcK, lokatie Canisius Wilhelmina Ziekenhuis voedselallergietesten op de kinderafdeling, waar je haar dan misschien ook ziet. Daar test Petra of je allergisch bent voor bepaalde dingen die je zou willen eten. Als je allergisch blijkt te zijn leer je van de kinderarts, de diëtiste en van haar hoe je met de voeding en je medicijnen kunt omgaan. Als je niet allergisch bent kun je ze natuurlijk gaan eten.

Naam: Mevr. dr. M.M. Tibosch
Functie: psycholoog/orthopedagoog
Aandachtsgebieden: omgaan met ziekte, therapietrouw
Verbonden aan RAAcK sinds: 2008

Meer >>

Sinds 2007 ben ik (gedetacheerd vanuit de sectie kinderen en jeugdigen van de afdeling Medische Psychologie van het Radboudumc) werkzaam als GZ-psycholoog voor RAAcK. Samen met mijn collega psycholoog, Kim van de Loo, zijn wij verantwoordelijk voor de psychosociale zorg voor kinderen en jongeren met o.a. astma, eczeem, allergische aandoeningen,  en/of andere luchtwegaandoeningen. De kinder(long)arts of verpleegkundige vraagt ons geregeld om mee te denken als er problemen zijn thuis, op school, als je niet lekker in je vel zit of als je moeite hebt om om te gaan met je ziekte. Iedereen is uniek; dus door samen uit te zoeken hoe een probleem in elkaar zit kunnen we samen ook op zoek gaan naar een passende oplossing.

Op de woensdagmiddag heb ik spreekuur in Dekkerswald en zie ik veel kinderen en jongeren (of hun ouders). Op de maandagen en dinsdagen houd ik me bezig met wetenschappelijk onderzoek op het grensvlak tussen de kinderlongziekten en de medische psychologie en geef ik onderwijs aan aankomend artsen en verpleegkundigen.

Naam: Mevr. I. van Eschoten
Functie: fysiotherapeut
Aandachtsgebieden: astma, dysfunctionele ademhaling, hyperventilatie
Verbonden aan RAAcK sinds: 2008

Meer >>

Imke van Esschoten is sinds 2008 als fysiotherapeut verbonden aan RAAcK. Na haar afstuderen in 1993 in Utrecht als fysiotherapeut werkte zij respectievelijk in een algemeen ziekenhuis Rivas Medizorg (orthopedie, neurologie en longziekten) in Gorinchem en in het Radboudumc (cardiologie en thoraxchirurgie). Sinds 2003 werkt ze in het UCCZ Dekkerswald op de afdeling longrevalidatie en kinderpoli (later RAAcK).
De aandachtsgebieden van de fysiotherapeut binnen RAACK zijn ademregulatietechniek en sport/beweging bij kinderen met astma en bij kinderen met andere klachten van de ademhaling zoals hyperventilatie. Wanneer een kind met name tijdens inspanning klachten ervaart wordt er in de sport- of fitnesszaal een analyse gedaan van het adempatroon, het inspanningsvermogen in relatie tot leeftijdsgenoten en beweeggedrag. Naar aanleiding van de analyse kan sportadvies worden gegeven of wordt een behandeling ingezet van 1 á 5 sessies. De fysiotherapeut werkt nauw samen met de verwijzende kinderarts en de kinderpsycholoog binnen het RAAcK-team.

Naam: Mevr. S. Roelofs-Willems
Functie: diëtist
Aandachtsgebieden: voedselallergie
Verbonden aan RAAcK sinds: 2009

Meer >>

Direct na het afronden van de opleiding Voeding en Diëtetiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ben ik als diëtist aan de slag gegaan bij het UCCZ Dekkerswald. Sinds 2009 ben ik betrokken bij RAAcK. Mijn aandachtsgebied: kinderen met een voedselallergie. Daarnaast begeleid ik kinderen met overgewicht en kinderen met een afbuigende groeicurve.

Wanneer kinderen met een voedselallergie naar mij verwezen worden, is het mijn taak om een goede analyse te maken en aan de hand daarvan adviezen te geven.

Er wordt nauw samen gewerkt met het CWZ, daar worden dubbelblinde voedselprovocaties uitgevoerd. Deze worden uitgevoerd om duidelijkheid te krijgen voor kinderen met een verdenking voedselallergie.

Naam: Mevr. G.D. Hospes
Functie: diëtiste
Aandachtsgebieden: voedselallergie
Verbonden aan RAAcK sinds: 2008

Meer >>

Na het afronden van mijn studie voeding en diëtetiek aan de Hanzehogeschool in Groningen, ben ik fulltime als diëtist in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis gaan werken. In mijn dagelijkse werk geef ik voedingsadviezen aan o.a. volwassenen en kinderen met diabetes, begeleid ik mensen met ondervoeding tijdens hun verblijf in het ziekenhuis en analyseer ik de voeding van kinderen met een verdenking op een voedselallergie. Daarnaast heb ik samen met mijn collega Lian Rikken-Boeren, Marianne Brouwer en Petra Stevens 2x in de maand een allergie overleg om alle provocaties (OVP dan wel DBPGVP) te bespreken. Het ‘breken’ van de code is altijd een spannend moment. Deze uitslag heeft zoveel betekenis voor het kind en ouders, het is fijn dat we hier met z’n allen een bijdrage aan kunnen leveren.

Naam: Mevr. C.G.M. Rikken-Boeren
Functie: diëtiste
Aandachtsgebieden: voedselallergie
Verbonden aan RAAcK sinds: 2008

Meer >>

Als diëtist ben ik fulltime werkzaam in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Mijn werk bestaat uit het geven van dieet- en voedingsadviezen zowel in klinische als poliklinische setting aan o.a. volwassen en kinderen. Het betreft vooral de groep  met de aandachtsgebieden diabetes, ondervoeding, coeliakie en analyseer ik de voeding van kinderen met verdenking voedselallergie die aangemeld zijn voor dubbel blinde placebo gecontroleerde provocatietesten (DBPGVP) en open voedselprovocatietesten (OVP). Samen met mijn collega Gerbrig Hospes heb ik 2x per maand een allergie-overleg met Marianne Brouwer en Petra Stevens. Tijdens dit overleg worden de uitslagen van de provocatietesten besproken door het breken van de code.  De uitslag van deze testen zijn van grote betekenis voor kind en ouders.

Naam: Mevr. E. Verberkt
Functie: fysiotherapeut
Aandachtsgebieden: astma, dysfunctionele ademhaling, hyperventilatie
Verbonden aan RAAcK sinds: 2012

Meer >>

Elke Verberkt is in 2008 afgestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Sinds april 2009 is zij werkzaam in het UCCZ Dekkerswald op de afdeling longrevalidatie en sinds 2012 als fysiotherapeut verbonden aan RAAcK.

De aandachtsgebieden van de fysiotherapeut binnen RAACK zijn ademregulatietechniek en sport/beweging  bij  kinderen met astma kinderen met andere klachten van de ademhaling zoals hyperventilatie. Wanneer een kind met name tijdens inspanning klachten ervaart wordt er in de sport- of fitnesszaal een analyse gedaan van het adempatroon, het inspanningsvermogen in relatie tot leeftijdsgenoten en beweeggedrag.  Naar aanleiding van de analyse kan sportadvies worden gegeven of wordt een behandeling ingezet van 1 á 5 sessies. De fysiotherapeut werkt nauw samen met de verwijzende kinderarts en de kinderpsycholoog binnen het RAAcK-team.

” The blend of characters makes the strength of a team “